ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(Gifted Student Program)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(Gifted Student Program)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ(Gifted Student Program) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ข้อมูล สถิติ

0
ผู้บริหาร
0
ครูและบุคลากร
0
จำนวนนักเรียน

นางฟ้าแจ้งข่าว

รางวัล/ผลงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน  ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      -อ่านเพิ่มเติม-

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน

บริการออนไลน์

คำสั่งโรงเรียน

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่อยู่: 240 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 221 511

คุณธรรม

และความรู้

นำไปสู่ "ความเจริญ"